RESOPAL® Traceless

Kui lisaks ülimatile EM-pinnale on vaja ka pinda, millele ei jää sõrmejälgi, siis pakub Traceless (TL) ülimat töökindlust ja lihtsat hooldust.
Uue RESOPAL® pinna mikrostruktuur ja vähendatud soojusjuhtivus takistavad kondensatsiooni teket ning seetõttu pakuvad märkimisväärset kaitset sõrmejälgede ja
teiste kokkupuutel tekkivate jälgede vastu. Küsige endale tutvumiseks RESOPAL® Traceless spetsiaalseid töötlemisjuhiseid ja toote andmelehte.